MMR ČR: Zjednodušování administrativy je pro nás zásadní

MMR ČR: Zjednodušování administrativy je pro nás zásadní

27. 1. 2012

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes v Praze uspořádalo konferenci k hlavním principům zjednodušování postupů pro žadatele a příjemce při čerpání evropských peněz v období 2014-2020. Závěry z konference je možné shrnout do dvou základních oblastí. Hlavním předpokladem je sjednocení, zjednodušení a optimalizace administrativních postupů a zavedení srozumitelných pravidel. Dále je to podpora realizace systémových projektů, které budou zaměřeny na pomoc při přípravě a realizaci projektu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena