Ministr schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

Ministr schválil dotace na obnovu a rozvoj venkovských obcí

4. 5. 2012

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský schválil v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova celkem 531 projektů obcí v celkové výši 161 mil. Kč. Během výzvy bylo v pěti dotačních titulech přijato celkem 1641 žádostí o dotaci v celkové výši požadovaných finančních prostředků 480 mil. Kč. V rámci tohoto programu byly schváleny dotace na projekty obcí, které jsou zaměřeny především na zlepšení podmínek pro život dětí a mládeže na venkově, úpravy zeleně v intravilánu obcí a na obnovu drobných sakrálních staveb.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena