JESSICA pomůže při regeneraci bytových domů

JESSICA pomůže při regeneraci bytových domů

5. 11. 2012

Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) schválil Státnímu fondu rozvoje bydlení (SFRB) projekt pilotního ověření finančního nástroje JESSICA. Díky tomuto projektu bude moci SFRB poskytnout zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů. Alokovaná částka finančního nástroje JESSICA je téměř 600 milionů korun. Peníze bude možné čerpat prostřednictvím zvolené finanční instituce, jejíž výběr provede SFRB počátkem roku 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena