Informace pro žadatele o autorizaci pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé

Informace pro žadatele o autorizaci pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé

17. 8. 2012

Dne 1. 7. 2012 byla v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je autorizujícím orgánem pro tuto profesní kvalifikaci. MMR v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání dalšího vzdělávání však nemůže samo udělovat oprávnění k získání této kvalifikace, nepořádá žádné kurzy a ani nemůže vybírat žádné poplatky za její udělení či přímo zaměstnávat kvalifikované poradce.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena