Evropská komise ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k znovuobnovení plateb do operačních programů

Evropská komise ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k znovuobnovení plateb do operačních programů

11. 12. 2012

Zástupci Evropské komise se sešli s českými orgány zodpovědnými za realizaci operačních programů, aby na pravidelném výročním jednání diskutovali a zhodnotili právě končící rok. Setkání organizované Ministerstvem pro místní rozvoj - Národním orgánem pro koordinaci (MMR-NOK) se tentokrát konalo v Praze. Letošní rok byl v oblasti kohezní politiky v Česku ve znamení realizace Akčního plánu, který se zaměřil na zlepšení systému řízení a kontroly strukturálních fondů v ČR. Evropská komise na výročním jednání ocenila úsilí, které české orgány vyvinuly k odblokování operačních programů a obnovení plateb plynoucích z rozpočtu EU do rozpočtu ČR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena