Koncepce bydlení do roku 2020 poslána do vlády

Koncepce bydlení do roku 2020 poslána do vlády

30. 6. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá vládě ke schválení základní dokument pro realizaci bytové politiky do konce tohoto desetiletí. Koncepce vychází z přístupu, že zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce, avšak téma bydlení v širších souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena