Informační konference přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Informační konference přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

14. 6. 2011

V rámci informační konference pod heslem „Česko-saská spolupráce spojuje sousedy na Nise“ bude představeno 18 projektů přeshraniční spolupráce formou výstavy a ¨budou poskytnuty zajímavé informace k průběhu realizace. Cílem dotací přeshraniční spolupráce je podpora vyrovnaného hospodářského, sociálního a ekologického vývoje v dotačním území a posílení soudržnosti v regionu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena