Evropské fondy pomáhají v krajích ve všech oblastech

Evropské fondy pomáhají v krajích ve všech oblastech

27. 9. 2011

Aktuální Měsíční monitorovací zpráva týkající se čerpání z evropských fondů se ve své speciální kapitole věnuje problematice čerpání krajů. Kraje rozhodně patří mezi významnou skupinu žadatelů a příjemců z evropských fondů. Navíc naplňují těmito investicemi své strategické plány rozvoje (např. v oblasti sociálních služeb nebo dopravní infrastruktury).

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena