Připravujeme jednodušší proces čerpání z evropských fondů

Připravujeme jednodušší proces čerpání z evropských fondů

8. 6. 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje pro období po roce 2013 zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků. Podrobné analýzy zpracované interně přímo ministerstvem jsou prvním krokem co nejširšího sběru informací. Druhým, neméně významným krokem bude dotazník, kterým ministerstvo osloví žadatele a příjemce finanční pomoci z evropských fondů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena