Žádosti o dotace na povodňové škody na krajském a obecním majetku z roku 2009 bude MMR přijímat do 3

Žádosti o dotace na povodňové škody na krajském a obecním majetku z roku 2009 bude MMR přijímat do 3

29. 6. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj zkrátilo termín ukončení výzvy k předkládání žádosti o poskytnutí dotace za škody, které vznikly následkem povodní v roce 2009. Jedná se o dotace z programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Aktuální termín pro možnost podat žádost byl stanoven na 30. června 2010.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena