Vláda schválila Zásady urbánní politiky České republiky

Vláda schválila Zásady urbánní politiky České republiky

10. 5. 2010

Na dnešním jednání vlády byly schváleny „Zásady urbánní politiky“, které vypracovalo a předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem tohoto dokumentu je koordinovat přístupy všech úrovní veřejné správy k rozvoji měst, napomáhat k jejich udržitelnému rozvoji a motivovat soukromý i neziskový sektor k jejich podpoře.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena