Vláda schválila hodnocení čerpání Evropských fondů

Vláda schválila hodnocení čerpání Evropských fondů

1. 10. 2010

Vláda schválila analýzu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), která hodnotí stav čerpání strukturálních fondů. Z analýzy vyplývá, že opatření směřující k účinnějšímu čerpání, která MMR navrhlo v dubnu letošního roku, se v praxi osvědčila. V současné době nehrozí nedočerpání alokace finančních prostředků určených pro ČR. Věcné zhodnocení operačních programů bude vládě předloženo do 31. ledna 2011.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena