Vláda ČR dnes projednala StrategiI obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje postižených zápl

Vláda ČR dnes projednala StrategiI obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje postižených zápl

29. 9. 2010

Ministerstvo pro místní rozvoj dnes předložilo vládě návrh Strategie obnovy území Libereckého a částí Ústeckého kraje po povodních z letošního srpna. Pro zpracování materiálů bylo použito údajů dalších 11 resortů, obou krajů a většiny postižených obcí. Celkové náklady obnovy jsou odhadnuty na částku více než 10 mld. korun a celkové požadavky resortů představují částku 4 mld. korun. V rámci MMR je hlavní položkou obnova obecního a krajského majetku, zejména dopravní infrastruktury a dále přímá pomoc domácnostem na obnovou základních funkcí bydlení.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena