SFRB pomáhá mladým lidem k vlastnímu bydlení

SFRB pomáhá mladým lidem k vlastnímu bydlení

15. 1. 2010

Jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení je zvýšit dostupnost vlastního bydlení pro mladé rodiny. Tento cíl zajišťuje Fond od roku 2004 pomocí nízkoúročeného úvěru. Úvěr může být poskytnut rodině, v níž alespoň jeden z manželů v době podání žádosti ještě nedovršil 36 let věku, nebo i samostatně žijící osobě splňující tento věkový limit, pokud pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena