Pro vítězné obce soutěže Vesnice roku je připraveno přes 32 mil Kč.

Pro vítězné obce soutěže Vesnice roku je připraveno přes 32 mil Kč.

2. 3. 2010

Už pošestnácté se mohou obce z celé České republiky přihlásit do soutěže Vesnice roku. Nový ročník dnes vyhlásil ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška spolu s dalším vyhlašovateli Eduardem Kavalou, předsedou Spolku pro obnovu venkova ČR, Zuzanou Dvořákovou, ředitelkou odboru venkovských podpor Programu rozvoje venkova z Ministerstva zemědělství a Josefem Bezdíčkem, předsedou Komory obcí při Svazu měst a obcí ČR. Pro vítězné obce je připraveno celkem 32 milionů Kč.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena