Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010

Podmínky pro zvýšení regulovaného nájmu v roce 2010

4. 1. 2010

Podle zákona č. 107/2006 Sb. může pronajímatel jednostranně zvýšit nájem jedenkrát ročně počínaje 1. lednem 2007 a následně vždy k 1. lednu daného roku. Zákon umožňuje pronajímateli jeho zvýšení i později. Novou výši nájmu však není možné uplatnit zpětně, pokud se na tom nedohodnou obě strany.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena