Neziskové organizace získaly z fondů EU přes 2 miliardy korun

Neziskové organizace získaly z fondů EU přes 2 miliardy korun

2. 2. 2010

Nestátní neziskové organizace (NNO) jsou jedním ze subjektů, které mohou na svou činnost žádat o dotace z fondů EU. Celkem mohou NNO předkládat své projekty v 19 operačních programech. Do listopadu 2009 bylo vyplaceno 2,2 miliardy korun právě na projekty, jejichž předkladateli byly NNO. Údaje vyplývají z nově zveřejněné analýzy s názvem „Nestátní neziskové organizace v programovém období 2007-2013 – Aktuální stav čerpání NNO“, která obsahuje data od počátku roku 2007 do listopadu 2009. Analýzu vypracoval Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (NOK-MMR).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena