MMR v posledním čtvrtletí posílilo koordinaci evropských fondů

MMR v posledním čtvrtletí posílilo koordinaci evropských fondů

13. 8. 2010

Ministerstvo pro místní (MMR) rozvoj průběžně koordinuje činnost operačních programů rozdělujících dotace ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V posledním čtvrtletí se podařilo nastavit nové mechanismy, které povedou ke zefektivnění rozdělování evropských prostředků.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena