Materiál z dílny NERV je v souladu s přípravami MMR

Materiál z dílny NERV je v souladu s přípravami MMR

7. 10. 2010

Plány ministerstva pro místní rozvoj na změnu legislativy pro veřejné zakázky jsou v souladu s celkovými východisky materiálu Národní ekonomické rady vlády (NERV). Tento materiál je však v řadě formulací velmi obecný a při zpracování legislativního textu je potřeba jednotlivé body upřesnit, prověřit shodu s evropským právem a vyhodnotit dopady navrhované regulace.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena