Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

Dotace na výstavbu jednoho vstupního bytu až 550 tisíc korun

11. 1. 2010

Cílem podpory výstavby či rekonstrukce vstupních bytů je snaha podpořit ty, kteří v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení ani při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky. Zároveň musí být tito lidé schopni vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního vztahu. Jedná se o sociální byty, které jsou realizovány z dotačního podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj. Součástí tohoto podprogramu je i podpora výstavby tzv. pečovatelských bytů pro občany starší 70 let nebo osoby s handicapem.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena