Česká republika vítá zásadní dokument Evropské politiky soudržnosti

Česká republika vítá zásadní dokument Evropské politiky soudržnosti

11. 11. 2010

Evropská komise publikovala 10.11.2010 dlouho očekávanou tzv. Pátou kohezní zprávu o hospodářské, sociální a územní soudržnosti, kterou představila jako jeden z hlavních podkladů pro další fázi debat o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013. Kohezní politika EU představuje klíčový nástroj k podpoře aktivní politiky rozvoje financované z veřejných finančních zdrojů. Ve formulování podoby kohezní politiky se ČR v evropském kontextu výrazně angažuje.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena