Česká republika odeslala Bruselu závěrečné zprávy dvou operačních programů a čeká na vyplacení zbýva

Česká republika odeslala Bruselu závěrečné zprávy dvou operačních programů a čeká na vyplacení zbýva

6. 10. 2010

ČR odeslala na konci září Evropské komisi tzv. „Závěrečné zprávy o implementaci“ dvou operačních programů jako podklad k dočerpání prostředků ze strukturálních fondů. Jde o programy z období 2004-2006 „Společný regionálního operační program“ a „Jednotný programový dokumentu pro Cíl 2 Praha“ .

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena