Výsledky 12. zasedání Řídícího a koordinačního výboru

Výsledky 12. zasedání Řídícího a koordinačního výboru

19. 5. 2009

Dne 7. května se sešel ŘKV. Jednalo se o prodloužení programového období způsobilosti operačních programů 2004 – 2006 a dále se jednalo o stavu implementace současného programového období 2007 – 2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena