Společné projekty pro bezpečné pohraničí

Společné projekty pro bezpečné pohraničí

15. 3. 2009

V rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem schválil Monitorovací výbor v Dážďanech 17 projektů s podílem prostředků EU ve výši cca 10,5 miliónů EUR. Celkové náklady těchto projektů dosahují výše cca 12 miliónů EUR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena