Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropsk

Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj České republiky k fungování monitorovacího systému evropsk

27. 1. 2009

Stav současného monitorovacího systému čerpání evropských fondů nebrání využití finančních prostředků, které má Česká republika od Evropské unie k dispozici na rozpočtové období 2007–2013. Proplácení projektů podaných žadateli o evropskou podporu není ohroženo a prostředky k jejich realizaci jsou připraveny.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena