Peníze z programů SROP a JPD 2 jsou vyčerpány

Peníze z programů SROP a JPD 2 jsou vyčerpány

12. 6. 2009

Na 12. zasedání Monitorovacích výborů Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha se projednával stav čerpání alokací, ukončení programů, jejich kontrola a řízení udržitelnosti projektů v době finanční krize.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena