Operační programy pružně reagují na krizi

Operační programy pružně reagují na krizi

24. 7. 2009

České operační programy, které jsou zodpovědné za rozdělování zdrojů z fondů EU, průběžně mění svou vnitřní strukturu a úřední postupy tak, aby bylo využití dotací v době ekonomického útlumu snazší a efektivnější. Jen v červnu byly Národním orgánem pro koordinaci (NOK) zaznamenány následující změny.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena