Opatření ke zjednodušení a zrychlení čerpání v rámci politiky soudržnosti

Opatření ke zjednodušení a zrychlení čerpání v rámci politiky soudržnosti

28. 5. 2009

Praha, 28. května 2009: Pod záštitou českého předsednictví v Radě EU proběhlo v Praze dne 28. května setkání členů COCOF (Výbor pro koordinaci fondů Evropské komise). Předmětem zasedání výboru byla diskuze o pokroku v provádění opatření politiky soudržnosti, jež jsou součástí evropského plánu hospodářské obnovy. Dále delegáti jednali o dalších možnostech zjednodušení pravidel čerpání strukturálních fondů. Svého pobytu v České republice také využijí k tomu, aby navštívili projekty financované z fondů EU.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena