MMR se zapojilo do řešení krizové situace povodní na Moravě, na pomoc postiženým oblastem má připra

MMR se zapojilo do řešení krizové situace povodní na Moravě, na pomoc postiženým oblastem má připra

25. 6. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj má v kompetenci obnovu majetku, který je postižen živelní pohromou. Prostředky pro řešení těchto situací jsou čerpány z národního programu podpory regionálního rozvoje Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena