Hodnotící zpráva o implementaci Lipské charty

Hodnotící zpráva o implementaci Lipské charty

12. 10. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s členskými státy a dalšími partnery připravilo v průběhu Českého předsednictví Rady EU zprávu, která vyhodnocuje dosavadní stav implementace charty v jednotlivých zemích.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena