Evropská seskupení pro územní spolupráci - nová dimenze přeshraniční spolupráce

Evropská seskupení pro územní spolupráci - nová dimenze přeshraniční spolupráce

25. 6. 2009

Novela zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, která upravuje podmínky pro fungování evropských seskupení pro územní spolupráci v ČR byla v červnu zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 154/2009 Sb. Smyslem evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) je usnadnit přeshraniční nebo meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena