EK schválila český přechodný režim pro poskytování slučitelné státní podpory do výše 500 tis. EUR

EK schválila český přechodný režim pro poskytování slučitelné státní podpory do výše 500 tis. EUR

12. 5. 2009

Evropská komise schválila opatření české vlády na pomoc podnikům při vyrovnávání se s důsledky stávající hospodářské krize. Podnikům, které vlivem aktuálního nedostatku úvěrů čelí problémům s financováním, lze do konce roku 2010 poskytnout podporu do výše 500 tisíc EUR na podnik.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena