Zasedání Řídicího a koordinačního výboru

Zasedání Řídicího a koordinačního výboru

20. 1. 2009

Řídicí a koordinační výbor (ŘKV) zasedal 16. října v pražském hotelu OLYMPIK. Zasedání zahájil ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Obsahem jednání bylo vyhodnocení programů a projektů programového období 2004-2006, aktuální stav realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) v programovém období 2007-2013 a budoucnost politiky soudržnosti.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena