Zasedala Česko-slovenská mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci

Zasedala Česko-slovenská mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci

16. 1. 2009

Ve slovenské Skalici se 4. a 5. prosince konalo 9. zasedání Česko-slovenské mezivládní Komise pro přeshraniční spolupráci. Jejím hlavním úkolem  je  mapovat obě příhraniční oblasti a ze svého titulu oslovovat dotčené orgány s cílem odstranění případných problémů. Komise rovněž  prezentuje dosažené pokroky například při realizaci operačních programů přeshraniční spolupráce.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena