Vývoj cestovního ruchu v České republice za první pololetí 2008

Vývoj cestovního ruchu v České republice za první pololetí 2008

20. 1. 2009

Ze zveřejněných výsledků ČNB je patrný nárůst devizových příjmů z cestovního ruchu. Výsledky za první pololetí 2008 (údaje MMR) ukazují, že Praha mírně ztrácí ve prospěch regionů v celkovém podílu zahraničních návštěvníků, kteří přijedou do České republiky. Podle zjištění MMR je 92 % zahraničních návštěvníků u nás spokojeno.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena