Výsledky vyjednávání programů politiky soudržnosti pro období 2007–2013

Výsledky vyjednávání programů politiky soudržnosti pro období 2007–2013

21. 1. 2009

Evropská komise na své tiskové konferenci dne 14. května 2008 zveřejnila prostřednictvím komisařky Danuty Hübner shrnující výsledky vyjednávání 450 operačních programů evropských fondů. Materiál „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o výsledcích vyjednávaní operačních programů politiky soudržnosti programového období 2007–2013" mimo jiné také konstatuje, že se členské státy postupně přizpůsobují novým výzvám včetně globalizace, klimatickým změnám, migračním trendům nebo stárnutí populace.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena