Vyjádření ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k dopadu postupného uvolňování nájemného v bytech

Vyjádření ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka k dopadu postupného uvolňování nájemného v bytech

20. 1. 2009

Na základě statistického vyhodnocení sběru dat o zvýšení nájemného na počátku tohoto roku lze konstatovat, že růst nájemného se promítne do celoročního úhrnného indexu růstu spotřebitelských cen (do inflace) 0,6 procentními body. 

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena