Vyhlášení výzvy v Operačním programu Technická pomoc

Vyhlášení výzvy v Operačním programu Technická pomoc

21. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 1. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007–2009 v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Prioritní osy jsou: 1a, 1b – Podpora řízení a koordinace; 2a, 2b – Monitorování; 3a, 3b – Administrativní a absorpční kapacita a 4a, 4b – Publicita.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena