Vyhlášení Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007–2013

Vyhlášení Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007–2013

27. 1. 2009

Dne 27. března 2008 bude vyhlášen „Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007–2013". Od tohoto dne je možné předkládat žádosti na regionální subjekty v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina a také na Společný technický sekretariát v Brně. Pro celý program je alokováno cca 107 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena