V Olomouci probíhá konference ke zkušenostem z kontrol a auditů strukturálních fondů EU

V Olomouci probíhá konference ke zkušenostem z kontrol a auditů strukturálních fondů EU

27. 1. 2009

Ve dnech 19. a 20. března 2008 se jako každý rok na uzavřené konferenci „Kontrola, audit, nesrovnalosti" scházejí k výměně zkušeností z období 2004–2006 kontroloři a auditoři, kteří dohlížejí na čerpání dotací ze strukturálních fondů. Cílem je vyměnit si zkušenosti a poznatky ze všech zapojených institucí a předat je řídícím orgánům programů z období 2007–2013.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena