Ukončení kontinuální výzvy pro oblast intervence 5.3a) IOP

Ukončení kontinuální výzvy pro oblast intervence 5.3a) IOP

20. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznamuje ukončení příjmu žádostí v Integrovaném operačním programu v kontinuální výzvě pro prioritní osu 5 Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí (na úrovni obcí s rozšířenou působností) a krajů.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena