Startuje podávání žádostí o podporu z programu Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Startuje podávání žádostí o podporu z programu Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

20. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo, že od 31. července 2008 bude možné podávat žádosti o finanční podporu z Programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce   ČR - Sasko. Na projekty podél česko - saské hranice je vyhrazeno cca 200 milionů EUR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena