Prvních 19 mil. EUR pro příhraniční oblasti z programu Cíl 3 Česká republika - Sasko

Prvních 19 mil. EUR pro příhraniční oblasti z programu Cíl 3 Česká republika - Sasko

16. 1. 2009

Členové Monitorovacího výboru Programu Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Sasko schválili celkem 17 projektů na podporu přeshraniční spolupráce. Tímto bude z prostředků EU vyčleněno zhruba 19,23 mil. EUR. Celkové náklady na 17 projektů činí přibližně 22,82 mil. EUR. Programem Cíl 3 podporuje Evropská unie vyrovnaný hospodářský, sociální a ekologický rozvoj česko-saského území a posílení spolupráce v regionu.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena