Projekt rekonstrukce státních monitorovacích sítí podzemních a povrchových vod byl ukončen

Projekt rekonstrukce státních monitorovacích sítí podzemních a povrchových vod byl ukončen

20. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj ohlásilo ukončení projektu "Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí  v ČR", který byl převážně hrazen z evropských fondů. Celkové náklady dosáhly 18 248 tis. EUR, z toho výše pomoci z Fondu soudržnosti dosáhla 75 %,  tj. 12 642 tis. EUR.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena