Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou má MMR připravenu finanční pomoc

27. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelní pohromy v letošním roce, že na obnovu tohoto majetku připravuje MMR Zásady programu pro rok 2008. Finanční pomoc obcím a krajům ze státního programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou se týká živelních pohrom, např. orkánu, lokální povodně nebo sesuvu půdy, které nastaly v roce 2008.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena