OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa otevírá 1. výzvu pro předkládání projektů

OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa otevírá 1. výzvu pro předkládání projektů

27. 1. 2009

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa vyhlašuje 1. výzvu na předkládání projektů. Tento program je spolufinancovaný z Evropského fondu regionální rozvoje, který má k dispozici 231 miliónů eur na podporu společných projektů partnerů z celé Střední Evropy. Program podporuje projekty, které přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti a kvalitě života ve Střední Evropě. Společnou žádost posílá za všechny partnery tzv. vedoucí partner do 14. dubna 2008 Společnému technickému sekretariátu ve Vídni.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena