Návrh Koncepce přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst obývaných převážně občany r

Návrh Koncepce přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst obývaných převážně občany r

20. 1. 2009

Ministerstvo pro místní rozvoj vychází vstříc četným žádostem o zveřejnění pracovní verze Koncepce přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst obývaných převážně občany romského etnika.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena