MMR oznámilo schválení 44 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

MMR oznámilo schválení 44 projektů z programu přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

20. 1. 2009

Během zasedání Monitorovacího výboru programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 dne 26. června 2008 bylo projednáno celkem 54 projektů, u nichž výše prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) činila 41 374 tis. EUR. Celkový objem finančních prostředků na léta 2007 - 2013 v rámci tohoto programu dosahuje 115 510 tis. EUR. Další zasedání se uskuteční 15. října 2008.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena