Ministerstvo pro místní rozvoj ČR převedlo akcie Agentury pro regionální rozvoj, a.s. na Moravskosle

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR převedlo akcie Agentury pro regionální rozvoj, a.s. na Moravskosle

20. 1. 2009

Hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Evžen Tošenovský dnes odpoledne v ostravském hotelu Atom převzal z rukou 1. náměstka ministra Ing. Milana Půčka, MBA, Ph.D. 30% podíl akcií Agentury pro regionální rozvoj. Předání proběhlo na základě Smlouvy o bezúplatném převodu cenných papírů, č. j. 322/2008-93, CES: 4190 podepsané ministrem pro místní rozvoj Jiřím Čunkem.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena