Konečný termín pro podání Integrovaných plánů rozvoje měst

Konečný termín pro podání Integrovaných plánů rozvoje měst

16. 1. 2009

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je soubor konkrétních vzájemně obsahově i časově provázaných akcí, které budou realizovány dvěma nebo více projekty směřujícími k dosažení společného cíle lokality, města nebo regionu a mohou být podpořeny z jednoho nebo více operačních programů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena